Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ

·     Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη θέση «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ»

(σε λειτουργία)

Πρόκειται  για φωτοβολταϊκό πάρκο στη θέση «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ», Ν. Καρδίτσας, ισχύος 99,0KW, το οποίο είναι σε λειτουργία από τις 18.09.2008 σε ιδιόκτητη έκταση 8.000 τ.μ. και αποτελείται από 15 μετατροπείς τύπου Sunny Mini Central 7000TL (SMA), σταθερών πανέλων, με ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 KWh.

 

 

 

·     Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Ιτέα Φλώρινας (σε λειτουργία)

Πρόκειται  για φωτοβολταικό πάρκο στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ιτέας Φλώρινας, Δήμος Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ισχύος 499,50KW, το οποίο είναι σε λειτουργία από τις 12.03.2013, σε μισθωμένη έκταση 24.500 τ.μ. και αποτελείται από 25 μετατροπείς τύπου REFUsol 020K και κινητών πανέλων με trackers μονού άξονα, με ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 882.000 KWh.

 

 


·     ΜΥΗΕ «ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ» (σε φάση κατασκευής)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κερασιώτη

Τοποθεσία έργου:

Ρέμα Κερασιώτικο

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Ανθοχωρίου Δήμου Μουζακίου

Δ.Δ. Κερασέας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ηλεκτρική Ισχύς ΜΥΗΣ:

0,79 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

2.500.000 ΚWh

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

300 m

·     ΜΥΗΕ «ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ» (σε φάση κατασκευής)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καροπλέσι

Τοποθεσία έργου:

Ρέμα Άσπρος

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Ιτάμου Δήμου Καρδίτσας

Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ηλεκτρική Ισχύς ΜΥΗΣ:

0,99 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

3.300.000 ΚWh

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

52 m

·     ΜΥΗΕ «ΚΑΡΥΑΣ» (σε αδειοδοτική διαδικασία)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καρυάς

Τοποθεσία έργου:

Ρέμα Καρυάς

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Καρίτσης Δολόπων, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Π.Ε.  Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ισχύς ΜΥΗΣ:

0,88 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

2.800.000 ΚWh

Μήκος αγωγού εκτροπής:

2.320 m

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

151 m

·     ΜΥΗΕ «ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ» (σε αδειοδοτική διαδικασία)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καριτσιώτη

Τοποθεσία έργου:

Ρέμα Καριτσιώτης

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Καρίτσης Δολόπων, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ισχύς Σταθμού:

1,49 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

4.600.000 ΚWh

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

60 m

·     ΜΥΗΕ «ΦΥΛΑΚΤΗ» (σε αδειοδοτική διαδικασία)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Φυλακτής

Τοποθεσία έργου:

Μεγάλος Ποταμός

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Φυλακτής, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ηλεκτρική Ισχύς ΜΥΗΣ:

1,03 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

2.730.000 ΚWh

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

112 m

·     ΜΥΗΕ «ΣΙΤΙΣΤΑΣ» (σε αδειοδοτική διαδικασία)

Έργο:

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σιτίστας

Τοποθεσία έργου:

Ρέμα Σιτίστας

Διοικητική υπαγωγή έργου:

Δ.Δ. Γραμμένης Οξυάς, Δήμος Ναυπακτίας

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ηλεκτρική Ισχύς ΜΥΗΣ:

1,74 MW

Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

4.992.000 ΚWh

Ταμιευτήρας νερού:

Όχι

Υψομετρική διαφορά :

312 m