Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ

Η Εταιρία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ» έχει ως όραμά της, την αντικατάσταση της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα από καθαρή Α.Π.Ε. ενέργεια. Για το σκοπό αυτό, από το 2005 που ιδρύθηκε, πρωτοπορεί στον κλάδο των Α.Π.Ε.. Είναι δε, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων – ΕΣΜΥΕ από το 2009, οπότε ο ΕΣΜΥΕ ιδρύθηκε με την πρώτη του μορφή, και ένας εκ των μετόχων της κατέχει την τιμητική θέση του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΜΥΕ.

 

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι Μηχανικοί και Οικονομολόγοι, εγνωσμένης εμπειρίας στο χώρο των Α.Π.Ε..

 

-

 

The "ENERGEIAKI DRASI SA" company’s vision is the replacement/substitution of the energy, which is produced from fossil fuels, with pure energy from Renewable Energy Sources (RES). For this purpose, it has been pioneering in the field of RES since 2005 (year of company’s establishment). 

Furthermore, it is a founding member of the Hellenic Small Hydropower Association (HSHA) since 2009, when HSHA was founded in its original form. It is worthwhile to mention that one of its shareholders holds the position of the General Secretary of the HSHA.

 

The shareholders of the company are Engineers and Economists with a well-known experience in the field of RES.